Dokud je elektrické vedení v domě funkční a šlape bez problémů, zdá se být vše snadné, a v tu chvíli si připadáme, že se náš život odvíjí dobrým směrem, vyhýbají se nám problémy, a pokud dobře vycházíme s okolními lidmi, jsme spokojení. Stačí však docela drobná závada na elektroinstalaci, která vše změní v pravý opak.

jističe elektrického vedení

Zdá se vám cena revize elektřiny nepřiměřená, nebo tato činnost dokonce zbytečná, nařízená přebujelou administrativou moderní doby? Pak se zamyslete nad tím, co dokáže odhalit, a proti čemu nás chrání, resp. jaký má společenský význam.

Chráníte celý bytový dům – v panelovém či činžovním domě bydlí řekněme kupříkladu takových patnáct až padesát rodin. Každý byt je sice nezávislý na ostatních a máte tu k dispozici vlastní soukromí, ovšem to je jen teorie. Ve skutečnosti jsou byty propojeny nejen vazbami finančními na bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek, ale jsou spojeny stoupačkami, jsou odděleny zdivem, balkony, lodžiemi a okny a v případě požáru nebo úniku vody je mezi byty jen tenká hranice, která je chrání před poškozením.

elektrické zařízení

Vyplavíte-li sousedy pod vámi z prasklého ventilu od pračky, je to patálie, ovšem mnohem větší patálie je v případě požáru, a ten může vzniknout docela nevinně, např. díky závadě na elektroinstalaci, na spotřebičích, rozvodech, zásuvkách či prodlužovací šňůře. Dokonce i v nově zrekonstruovaných rozvodech se může objevit závada, kterou pouhým okem neodhalíte, může jít o špatně dotažené šrouby ve svorkovnici, skřípnutý kabel s hrozícím zkratem, nevhodně navržený průřez kabelu, který je v rámci obvodu přetížený, přehřívá se a může dojít k jeho roztavení a vzniku elektrického oblouku.

Buďme tedy ohleduplní nejen ke své rodině, ale i k sousedům a všem obyvatelům bytového domu, závady na elektroinstalaci jsou velmi zrádné, elektřinu necítíme, není slyšet, není vidět, a přesto může nejen zabíjet, ale i díky zkratujícímu vedení a vzniku oblouku snadno přeskočí na hořlavý materiál a požár může mít nedozírné následky pro celý dům.

Categories: Podnikání