A ty máš nějakou půjčku? Tato otázka je velice často důvodem a také spouštěčem velice ožehavého tématu, který moc často nekončí zrovna nejlépe. Horší je situace ještě v případě, že se střetneme se zarytým odmítačem půjček. Každý den na nás z médií navíc vyskakují titulky, které hlásají neuvěřitelně vysoká čísla, která mají dokládat jak špatně na tom my, jako český národ, s půjčováním peněz jsme. Je tomu ale skutečně tak?

Kreditní karty

Češi samozřejmě přistupují k půjčkám různě https://www.hypoteka-bez-registru.net/cesi-pristupuji-k-pujckam-ruzne/. Podívejme se ale nejdříve na čísla z obecného hlediska. Statistiky hlásají, že téměř 60 % Čechů má zkušenost s půjčováním si peněz od bankovních institucí. Porovnáme-li ale toto procento například s Amerikou, přijdeme na to, že na tom opravdu zase tak špatně nejsme, protože ve Spojených státech se začínají obyvatelé zadlužovat již v období studií (hlavně se tedy jedná o vysoké školy). Další statistika hraje také v náš prospěch, protože v roce 2020 kleslo rizikové chování při půjčování si peněžních částek z původních 20 % na pouhých 13 %. To znamená, že si Češi začínají více promýšlet, na co si peníze půjčí a také uvažují nad tím, zda budou vůbec schopni tyto půjčky splácet. Průzkumy ukázaly, že nejčastěji přistupujeme k půjčkám na pořízení nového automobilu, zakoupení anebo postavení nemovitosti, rekonstrukci nemovitosti, koupi motocyklu anebo k pořízení nového vybavení domácnosti, do něhož řadíme i pořízení nových spotřebičů.

hypotéka na dům

Ne tak optimistická je ovšem množství těch, kteří se snaží takzvaně vytloukat kůl kůlem, tedy těch, kteří přistupují k půjčkám, jež slouží ke splácení půjček jiných. Toto chování je velice rizikové a vede k zachycení se do nekonečného kolotoče, který ve většině případů nekončí zrovna nejlépe. K tomuto chování se i přes to ale nebojí uchýlit neuvěřitelných 41 % osob z celkového počtu půjčujících. Další smutnou zprávou je, že ani počet Čechů, kteří se uchýlí k půjčení si peněz za účelem koupi dovolené anebo třeba vánočních dárku, není zrovna nízký.

Jak tedy nejlépe zabránit tomuto rizikovému chování? Skvělou variantou, která je již v plném proudu, je výuka finanční gramotnosti a upozorňování na tyto problémy ať už od rodičů, nebo právě od pedagogických pracovníků, u dětí na základních školách. Vhodné je také zdůraznit fakt, že by měl člověk vždy myslet na zadní vrátka a dokládat si bokem, aby k půjčkám nemuselo vůbec docházet, anebo alespoň v co nejnutnějších případech.

Categories: Finance