Dunaj je druhou nejdelší řekou (po Volze), kterou můžete proplout deseti evropskými státy. Při plavbě po něm se můžete podívat hlavních měst čtyř z nich. Jaké zajímavosti můžete podél jeho toku najít?
Pramennou oblastí je německé pohoří Schwarzwald. Zde začíná 2 880 km dlouhá řeka. Na horním toku protéká mimo jiné historickým městem Ulm, které návštěvníkům nabízí pohled na nejvyšší kostelní věž na světě (161,5 m); město je zároveň rodištěm Alberta Einsteina (muzeum).
Videň v noci
Než Dunaj doteče do Vídně, získává díky svým četným přítokům velké množství vody. Ve městě je pak jeho šířka až 350 metrů. Hlavní město Rakouska nabízí návštěvníkům nesčetné množství atraktivních míst. Za zmínku stojí Hofburg, kde do roku 1918 sídlili rakousko-uherští panovníci, zábavní park Prater či barokní palác Schonbrunn, katedrálu svatého Štěpána a spoustu dalších (nejen) architektonických památek.
Bratislava je dalším hlavním městem, které leží na toku Dunaje.

regensburg kamenný mostNejzajímavějším místem je pravděpodobně Bratislavský hrad – sídlo prezidentů. Střední tok pokračuje přes Slovensko do Maďarska a protéká jeho hlavním městem Budapešť. Zde řeka vytváří několik velkých ostrovů. Největší z nich se jmenuje Csepel. Dál pokračuje střední tok přes Bělehrad (Srbsko) do Rumunska. Na hranicích těchto balkánských států se nachází významné technické dílo Železná vrata. Tato vodní nádrž přetíná řeku a zvedá její hladinu o 33 metrů. Samotná hráz má pak výšku 63 metrů a délku 1,2 kilometru. V soutěsce, která dala název vodnímu dílu, se nachází velmi významná antická památka s názvem Tabula Traina.
budapestský most
Do skály zde po vítězství nad Dháky nechal císař Traianus vytesat monumentální dílo 4 metry široké a 2 metry vysoké. Před vybudováním přehrady bylo ze skály vyňato a posunuto o zhruba 30 metrů výš, aby nebylo zaplaveno.
Dolní tok řeky tvoří hranici mezi Rumunskem a Bulharskem. Před ústím do moře se stáčí na sever a samotná delta pak leží v Rumunsku až po hranici s Ukrajinou. Dunaj ústí do Černého moře.

Categories: Cestování